info@aydinlatmamasasehpa.com

Kurumsal

AYDINLATMA

ATA AYDINLATMA  MASA VE SEHPA ;LED  ("Light Emitting Diode", Işık Yayan Diyot), yarı-iletken, diyot temelli, ışık yayan bir elektronik devre elemanıdır. 1920'lerde Rusya'da icat edildi ve 1962 yılında Amerika'da pratik olarak uygulanabilen elektronik bir bileşen haline getirildi. Oleg Vladimirovich Losev adlı bir radyo teknisyeni radyo alıcılarında kullanılan diyotların ışık yaydığını fark etti ve 1927 yılında bir Rus gazetesinde ATA AYDINLATMA  MASA VE SEHPA ;LED  hakkında buluşlarını yayımladı.

Başlangıçta yalnızca zayıf kuvvetli kırmızı ışık verebiliyorlardı ama çağdaş Ata Aydınlatma  Masa ve Sehpa ;LED ler görünür ışıkmorötesikızılötesi gibi çeşitli dalga boylarında, yüksek parlaklıkta ışık verebiliyor.

Düşük enerji tüketimi, uzun ömrü, sağlamlığı, küçük boyutu ve hızlı açılıp kapanabilmesi gibi geleneksel ışık kaynaklarına göre bir dizi avantajı vardır. Ancak, biraz daha pahalıdır.

ATA AYDINLATMA  MASA VE SEHPA ;LED , çeşitli alanlarda uygulanabilmektedir.

·         1.Özellikleri

·         2.Bağlantı şekilleri

·         3.Kullanım alanları

·         4.Ayrıca bakınız

Özellikleri

1.   Ata Aydınlatma  Masa ve Sehpa ;LED ler yarı iletken malzemelerdir.

2.   Ana maddeleri silikondur.

3.   Üzerinden akım geçtiğinde foton açığa çıkararak ışık verirler.

4.   Farklı açılarda ışık verecek şekilde üretilmektedirler.

5.   Ata Aydınlatma  Masa ve Sehpa ;LED lerin gerilim-akım grafikleri üsteldir. Uygun çalışma noktasındayken Ata Aydınlatma  Masa ve Sehpa ;LED in üzerindeki küçük bir gerilim değişimi büyük bir akım değişimine neden olur. Yüksek akım nedeniyle bozulmaması için Ata Aydınlatma  Masa ve Sehpa ;LED lere seri bir akım sınırlama direnci bağlanır. Böylece hassas olmayan gerilim aralıklarında Ata Aydınlatma  Masa ve Sehpa ;LED in bozulması engellenir.

6.   Ata Aydınlatma  Masa ve Sehpa ;LED ler tıpkı bir Zener diyot gibi üzerinde sabit bir gerilim düşürür.

Kullanım alanları

Ata Aydınlatma  Masa ve Sehpa ;LED lerde mavi ışığın kullanılabilmesi ile RGB (Kırmızı Yeşil Mavi) aydınlatma mümkün olmuş ve birçok sektörde uygulama alanı bulmuştur. Özellikle Aydınlatma, sinyalizasyon ve mimari aydınlatma alanlarında diğer ışık kaynaklarının yerini hızla almaya başlamışlardır. Ata Aydınlatma  Masa ve Sehpa ;LED lerin enerji sarfiyatlarındaki düşüklüğünün en önemli sebebi kayıplarının az olmasıdır. Ayrıca ömürleri oldukça uzun olan bu diyotlar diğer ampuller gibi flaman taşımadıklarından dolayı hemen her koşulda sorunsuz kullanılabilirler. Bugün ulaşılan aydınlatma değerleri beyaz renk için 140 Lümen/Watt gibi oldukça yüksek bir değerle floresant lambaları geçmiş bulunmaktadır, Bazı prototiplerde 180 lümen/watt oranına ulaşılmıştır. Boğaziçi Köprüsü'nde 2008 yılında yapılan ışıklandırmada da ATA AYDINLATMA  MASA VE SEHPA ;LED  teknolojisi kullanılmıştır. ATA AYDINLATMA  MASA VE SEHPA ;LED ler üzerlerine, yaydıkları ışığın frekansı ile aynı veya daha yüksek bir frekansta ışık düşürüldüğünde fotodiyot özelliği gösterirler. Bu özelliklerinden yararlanılarak elektronik cihazlarda tuş olarak da kullanılmaktadırlar.Makineler, TV ve monitörlerde de kullanılmaktadır.

 

ATA AYDINLATMA  MASA VE SEHPA ; Ampul (Fransızca: (une) ampouleelektrik akımıyla temas ettiğinde akkor durumuna gelerek ışık yayan içinde argon gazı bulunan armut biçimli cam şişedir. Ampulün içinde çok ince biçimde tasarlanmış filaman adı verilen, genelde volfram tungsten metalinden yapılmış, iki ince destek çubuğu ile tutulmakta olan bir tel bulunur. Bu telden geçen elektrik akımı bu teli aşırı derecede ısıtır (yaklaşık 3000 °C) ve sonuç olarak tel ışık yaymaya başlar.

Enerji tasarrufu için tasarruf ampulü kullanılması yararlıdır.

ATA AYDINLATMA  MASA VE SEHPA ; Abajur, bir lambanın ışığını belli bir noktaya yöneltmeye ya da yumuşatarak yaymaya yarayan aygıt demektir. Ayrıca üzeri siperlikli lamba anlamına da gelmektedir.

Lambanın abajurla donatılmaya başlanması, Avrupa'da 17. yüzyıla rastlar. İstenilen ışığa göre, abajur ışık geçirmez (kalın kâğıt, metal) ya da yarı saydam olabilir (cam, porselen, kumaş, hasır). Abajurun biçimi ve malzemesi modaya bağlı olarak gelişti. 19. yüzyılda opalinden yarı küresel abajurlar, 1900'de tavan askısı bakır abajurlar; 1930'lu yıllarda yuvarlak lambalara takılan koni biçiminde abajurlar, 1950'li yıllarda silindir biçiminde abajurlar yapıldı.

Çağdaş ışıklandırma gereçlerinde pleksiglastan, kalıba dökülmüş plastikten, lake saçtan, çelikten vb. geometrik biçimde abajurların yapılmaya başlanmıştır.

                                                        


Avize

Avize, tavandan asılan, şamdan veya ampullü, cam veya metalden dekoratif aydınlatma aracı.